"Loading..."

Starbucks

Opis

Wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej, gniazdowej, technologii kuchni oraz instalacji wentylacji i klimatyzacji. Montaż opraw oświetleniowych, awaryjnych i ewakuacyjnych, wykonanie pomiarów powykonawczych.

Data: Październik / Listopad, 2017 Klient: Starbucks