"Loading..."

Uniwersytet SWPS

Opis

Kompleksowa modernizacja Uniwersytetu SWPS w Warszawie – wykonanie instalacji gniazdowych, oświetleniowych, sieci komputerowej, instalacji audio-video, instalacji odgromowej.

Data: 14 Styczeń, 2017 Klient: Uniwersytet SWPS